Měření rychlosti internetu

Download
Mbps
Upload
Mbps
Ping
ms
Jitter
ms
IP Address:
Download - Určuje rychlost stahování dat z internetu do Vašeho zařízení.
Upload - Určuje rychlost odesílání dat z Vašeho zařízení do internetu.
Ping - Umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními. Číslo reprezentuje odezvu (latenci) protistrany. Čím je číslo nižší, tím lépe.
Jitter - Označuje statistickou hodnotu (neboli rozptyl odezvy, též variabilitu v doručování paketů cílovému uzlu).